CO-SHARING SPACE เปิดให้บริการแล้ว!!

CO-SHARING SPACE เปิดให้บริการแล้ว!! ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 19.00 น. รองรับได้ไม่เกิน 10 คน ค่าบริการ – บุคลากรและนักศึกษา ม.นครพนม ใช้บริการฟรี!! (ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน) (ยื่นบัตรประจำตัวบุคลากร/นักศึกษา เพื่อจองใช้บริการ) – ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร ค่าบริการ 300 บาทต่อชั่วโมง ติดต่อจองใช้ห้องได้ที่ร้าน 76a Cafe (ข้างห้องประชุม) #ทีมมนพ #มหาวิทยาลัยนครพนม #76a #76athemarket #เทศบาลเมืองนครพนม

ม.นครพนม ถวายเทียนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร มนพ.เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.00 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลันครพนม นำคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2565 สนองพระราชปณิธาน โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ในส่วนของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้น้อมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ ถวายแด่พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม)ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรม “พาน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565”

มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรม “พาน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565″ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ “พาน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 17” ในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬา NPU Sport Complex มหาวิทยาลัยนครพนม และ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำความรู้จักกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนต่างคณะ/วิทยาลัย เกิดความประทับใจ มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนครพนม และเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรมเขียนชื่อขอพรลงบนผ้าห่มพระธาตุฯ การนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบสักการะองค์พระธาตุพนม รวมตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเคลื่อนขบวนถวายผ้าห่มพระธาตุพนม เดินเวียนรอบองค์พระธาตุพนม (จำลอง) 3 รอบเพื่อเป็นการฝากตัวเป็นลูกพระธาตุพนม ชมการแสดงรำบูชาองค์พระธาตุพนม […]

ประมวลภาพ 17 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม และงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ 65

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02f85XfJ7JB98MtpKJa2yqcWK97KTCr6YPz7oi6GrMBMsG1pzrMf4y5SmY6a6fX5Gil&id=271858200206233 #NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #ฝึกอบรม #เด็กและเยาวชน #ตำบลสามผง #ศรีสงครามข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ” วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร – พิธีทำบุญ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม – พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 – พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น รายละเอียดกำหนดการ: http://www.npu.ac.th/news_pr/1661827943/17th-npu-V2-1661829752.pdf#viewer.action=download #17thNPU #มหาวิทยาลัยนครพนม #17ปีมหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเชิญร่วมงาน NPU Excellent Center Expo 2022 และงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

ขอเชิญร่วมงาน NPU Excellent Center Expo 2022 และงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นเตรียมพบกับกิจกรรมShow บูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ผลงานศูนย์เฉพาะทางShare เสวนา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำเสนอผลงานนักวิจัย และมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ผู้ตีพิมพ์ผลงานยอดเยี่ยมShop จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)เงื่อนไขการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นต้องนำเข้าผลงานของท่านสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม (RDI) เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านผู้ที่หาทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 มากที่สุด ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร รางวัลสำหรับคณะที่มีพัฒนาการผลงานตีพิมพ์มากที่สุดในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมหมายเหตุ :ช่วงระยะเวลาการนับผลงานคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับชนะเลิศและรองชนะเลิศ แต่ละด้านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากทางสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ชมรายการย้อนหลัง : NPU News Report

https://www.youtube.com/watch?v=zcGx6-Nc0x4&t=2sชมรายการย้อนหลัง : NPU News Reportดำเนินรายการ : พัฒนะ พิมพ์แน่น ,อรปวีณ์ ตั้งตระกูลวันที่ออกอากาศ : 18 กรกฎาคม 2565ออกอากาศ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHzควบคุมและผลิตโดย : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “กันเกราช่อที่ 17

ม.นครพนม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา “ก้าวแรกก้าวใหม่” สู่รั้วมหาวิทยาลัย #กันเกราช่อที่17วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 “ก้าวแรกก้าวใหม่” สู่รั้วมหาวิทยาลัย #กันเกราช่อที่17 โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในกิจกรรม และร่วมพูดคุยพบปะกับนักศึกษาใหม่ มีคณะผู้บริหาร คณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ร่วมกิจกรรม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์โดยกิจกรรมมีพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และธงคณะ/วิทยาลัย กิจกรรมการพบปะระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใหม่ และการแนะนำการให้บริการ ตลอดจนการแนะนำระบบบริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการพบปะขององค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม การแสดงชุดศิลปวัฒนธรรมจากคณะครุศาสตร์ กิจกรรมการร้องเพลงสถาบัน กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่ และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีร่วมสมัย จากวง Nomchompoo […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา” ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา” ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม แล้วพบกันในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 #องค์การนักศึกษา #มหาวิทยาลัยนครพนม

1 2 3 6

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save