ม.นครพนม จัดแสดงผลงานนักวิจัยดีเด่น “NPU Excellence Research Expo 2023”

ม.นครพนม จัดแสดงผลงานนักวิจัยดีเด่น “NPU Excellence Research Expo 2023”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “NPU Excellence Research Expo 2023” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างและพัฒนานักวิจัย รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริหารวิชาการชุมชน งาน “NPU Excellence Research Expo 2023” จึงเป็นเวทีให้อาจารย์และทีมนักวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
 
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบกับชุมชน” พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัย นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการที่ได้รับการสนับสนุน จากทุน Fundamental Fund (FF 2565-2566) และทุน วช. ด้านการจัดการความรู้ (KM 2565) ของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม
 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (2560-2579) ที่ประกอบด้วย การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ,การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผนวกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 เน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมีสถาบันการศึกษาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม และการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานมากมายหลากหลายด้าน จึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนักวิจัย ให้มีกำลังใจในการสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป
 
กิจกรรมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดเวทีมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่นในแต่ละด้าน จากการคัดเลือกผลงานในช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลได้ ดังนี้
 
1. อาจารย์ นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์สะสม ระดับชาติมากที่สุดประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล
 
2. อาจารย์ นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมากที่สุดประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล
 
3. อาจารย์ นักวิจัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด (เงินทุน) จำนวน 1 รางวัล
 
4. คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด จำนวน 1 รางวัล
 
5. นักวิจัยที่มีผลงาน และศักยภาพ จากฐานข้อมูล AD Scientitic Index 2023 : World Scientist and University Rankings 2023 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 รางวัล
 
6. โครงการวิจัยสร้างผลกระทบต่อชุมชน จำนวน 3 รางวัล
ซึ่งรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล นอกจากนี้ ยังมี 6 รางวัล เป็นรางวัลประกวดผลงานเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ ที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม และหน่วยงานราชการในจังหวัด เข้าร่วมกว่า 150 คน
 
ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save